Tour Dates

Paris Armani

Speaker/Book-signing tour dates:

ATL: TBA

Detroit: TBA

Miami: TBA